PIT Mobilne studia podyplomowe we współpracy z przemysłem

Projekt innowacyjny testujący "PIT Mobilne studia podyplomowe we współpracy z przemysłem" (UDA-POKL.04.01.01-00-245/11-00) realizowany jest w okresie od 01.11.2012 do 31.10.2015 i ma na celu stworzenie innowacyjnego modelu mobilnych studiów podyplomowych o profilu technicznym we współpracy z przemysłem oraz przetestowanie nowego programu studiów podyplomowych dla dwóch kierunków specjalizacji.

Główne aspekty innowacyjnego podejścia w projekcie to:

  • Oparcie kształcenia o rozwiązania mobilne tj. smartphony, tablety, ipody.
  • Budowa stanowiska z możliwością interaktywnej obsługi zdalnej tj. umożliwienie wykonywania zajęć laboratoryjnych na jednym urządzeniu przez sterowanie zdalne (Internet) z możliwością śledzenia w czasie rzeczywistym wykonywanych poleceń (za pomocą kamer)
  • Wprowadzenie nowych elementów studiów kształtujących kompetencje tj. specjalistyczny język angielski czy zarządzanie procesowe.
  • Współpraca z przemysłem.

Nowy model studiów podyplomowych o profilu technicznym realizowany we współpracy z przemysłem ma innowacyjny charakter metody organizacyjnej dotyczącej efektywnego kształcenia na studiach podyplomowych, który jest wspierany przez zestaw wypracowanych narzędzi.

Nabór na studia zostanie uruchomiony na miesiąc przed rozpoczęciem studiów tj. na przełomie sierpnia i września 2013. Regulamin Rekrutacji oraz pełna dokumentacja aplikacyjna zostaną udostępnione na stronie www oraz w Biurze Projektu. Rekrutacja będzie prowadzona oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.

Uczestnicy otrzymają:

  1. Wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz z budżetu państwa w ramach POKL (15%) uczestnictwa w studiach podyplomowych.
  2. Wsparcie mobilne, w tym udostępnienie na czas studiów zakupionych tabletów;
  3. Dostęp do platformy mobilnej (poprzez indywidualny login), zapewniający dostęp do materiałów w wersji elektronicznej w tym również w wersji interaktywnych dokumentów PDF oraz dostęp do platformy wspomagającej zajęcia dydaktyczne.
  4. Zestaw materiałów dydaktycznych w wersji papierowej
  5. Możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technikami oraz organizacją całości procesu w nowoczesnych zakładach przemysłowych. W podziale na mniejsze zespoły uczestnicy będą również brać udział w zajęciach praktycznych przeprowadzanych na miejscu. W ramach wizyt studyjnych dla uczestników zapewniony jest kosztów przejazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia.
  6. Posiłek podczas zajęć stacjonarnych

Stan realizacji projektu

Image courtesy of stockimages / FreeDigitalPhotos.net